DOREL TOPAN

|

Pictez inspirat de maniera și de repertoriul Pop Art și de hiperrealism. Universul motivistic dominat de artificial afirmă seducția omului contemporan în fața obiectului de consum. Relația om – obiect, evocă stări de febrile căutări ale firescului relației omului cu lumea, concretizate uneori în modele facile alteori în înscenări aflate la limita paradoxului. Încercări de reconstituiri ale unui ideatic social prin asumarea iminentului artificial sau evocări ale reminiscențelor unei inocente umanități neadeverite. O verosimilitate a unor complicități banale, în care forma tinde a se substitui conținutului.

 

910.00

1,050.00

1,200.00